عقد قراداد با تعدادی از بازیکنان در رده های پایه باشگاه سپاهان شیراز

در مورخه 1398/5/16 طی عقد قرارداد با تعدادی از بازیکنان جوان و با استعداد شهر شیراز با باشگاه سپاهان شیراز در رده های پایه، مدیر باشگاه سپاهان حضور بعمل آوردند و همراه با ثبت قرارداد، رونمایی از حضور این بازیکنان بعمل آوردند.

اسامی بازیکنان به شرح می باشد : نیما حسینی – ابولفضل قاسمی – امیر حسین عدالت کیا – علیرضا جاویدان – عرفان کواری – نوید نوروزی – حسین مسعودی – محمدرضا مهدی – سلطانی – حسن زمان – ابوطالب رسته – ابولفضل مرتضوی – جاهد – ابراهیم نصیحت کن

برچسب ها:
پیام بگذارید